Washing Machine Used

Brand > Api Elmo

  • Api Elmo Washing Machine Motor Cv112e/2-18-2t-4389 0147.9435890 1/0,18kw
  • Api Elmo Washing Machine Motor Cv132g/2-18-2t-4392 0145.9588730 2/0,4kw 208/240v